АГЕНТИКТТИН ТАРЫХЫ

Бишкек шаарын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттигинин тарыхы.
Бишкек шаарынын мэриясынын Өнөр жай, энергетика жана тышкы экономикалык байланыштар башкармалыгы Башкармалык башчысынын 1993-жылдын 14-июнундагы №660 токтому менен “Өнөр жай, энергетика жана тышкы экономикалык байланыштар бөлүмүнүн түзүмү, штаттык саны жана кызмат орду жөнүндө” социалдык-экономикалык өнүгүү жана кризиске каршы иш-чаралар программасына ылайык түзүлгөн. Бишкек шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүү процесстерин натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу болгон.
Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун башчысынын 1995-жылдын 15-майындагы № 215 токтому менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык жана инвестициялык иш башкармалыгы болуп кайра түзүлгөн, анын негизги максаты шаардын экономикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу, калктын жашоо деңгээлин ар дайым жогорулатууга, социалдык-экономикалык программаларды түзүүгө багытталган, шаардын бардык субъекттери, уюмдары жана ишканалары менен биргеликте өнүгүү каралган. Бишкек шаардык мэриясынын 2008-жылдын 2-апрелиндеги № 143 токтому менен ал Бишкек шаардык мэриясынын Экономикалык өнүгүү департаменти болуп кайра түзүлгөн.Бишкек шаардык мэриясынын 2009-жылдын 29-декабрындагы № 777 “Бишкек шаардык мэриясынын структуралык бөлүмдөрүнүн ишин оптимизациялоо жөнүндө” Указы менен, “Бишкек шаардык мэриясынын Экономикалык өнүгүү башкармалыгы” мекемеси жана “Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү агенттиги” бириктирилип, алардын базасында “Бишкек шаарын өнүктүрүү агентиги түзүлгөн. ” Бишкек шаарынын мэриясынын 2010-жылдын 29-январындагы № 41 “Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттиги жөнүндө” токтому менен бекитилген жобого ылайык, Агенттик Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмү, Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы, Бишкек шаарынын бирдиктүү өнүгүү саясатын жүргүзөт, түздөн-түз баш ийген жана отчет берген. Бишкек шаарынын мэри Бишкек шаардык мэриясынын 2019-жылдын 22-январындагы № 2 “Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин фирмалык аталышын өзгөртүү жөнүндө” токтому менен “Бишкек шаарынын мэриясынын экономика жана инвестициялар Департаменти” муниципалдык мекемеси болуп өзгөртүлгөн. Бишкек шаардык мэриясынын 2019-жылдын 22-январындагы № 2 токтому менен бекитилген жобого ылайык, Департаменттин негизги максаты Бишкек шаарынын мэриясынын Бишкек шаарынын аймагынын экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча бирдиктүү саясатын түзүү болуп саналат.

Бишкек шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 20-апрелиндеги № 57 “Бишкек шаарын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттиги жөнүндө” токтому менен “” муниципалдык мекеме болуп өзгөртүлдү.