ЖОБОЛОР

“Бишкек шаарынын мэриясынын экономика жана инвестициялар Департаментинин” муниципалдык мекемеси жөнүндө

  1. Жалпы жоболор
  2. “Бишкек шаардык мэриясынын Экономика жана инвестициялар Департаменти” муниципалдык мекемеси (мындан ары “Департамент”) оперативдүү башкаруу укугуна негизделген “Мекеме” уюштуруу формасында иш алып барган юридикалык жак.
  3. Мекеменин негиздөөчүсү Бишкек шаарынын мэриясы. Ушул Эрежелер мекеменин уюштуруу документи болуп саналат.